Jak chránit betonové konstrukce

Beton na první pohled vypadá, že ho nic nezničí a že si může žít svým životem desítky let prakticky bez údržby. Praxe ale ukázala, že beton není z dlouhodobého hlediska tak odolný, jak se předpokládalo. Součástí betonu jsou totiž vnitřní ocelové výstuže, které mohou korodovat.

Za praskání betonu může rez

Vlivem pronikajících kyselých látek z ovzduší, zejména oxidu uhličitého, dochází k neutralizaci alkalických složek betonu a k následnému snížení jeho alkality. To působí nepříznivě na korozní odolnost ocelové výztuže, protože v alkalickém prostředí ocel nekoroduje, ale při snížení alkality se korozní procesy značně urychlí. Vznikající rez zvětšuje objem, což vede k praskání a později také odlupování vrchních vrstev betonu. Postupně může dojít až k porušení statických vlastností celé stavby.

Jak beton správně ošetřit a opravit?

Balakryl Beton

Celý povrch betonové konstrukce je třeba ošetřovat speciálními nátěry, které brání pronikání oxidu uhličitého a dalších látek, které mohou mít negativní vliv na konstrukční vlastnosti. Takové nátěry navíc musí mít vysokou schopnost protažení, a to i v zimě při nízkých teplotách. Jejich důležitou funkcí totiž je překlenování trhlin vznikajících v povrchu betonu. Právě tudy je celá konstrukce velice snadno atížena povětrnostními vlivy. Díky Balakrylu Beton, který funguje stejně dobře pro venkovní i vnitřní betonové části, lze podstatně prodloužit životnost celé stavby. Podívejme se, jak připravit podklad před jeho aplikací.

Balakryl Antikor

Betonové plochy s jemnými vlásečnicovými trhlinami je výhodnější omýt wapkou, kdy velmi silný proud vody odstraní nesoudržné části ploch. Trhliny v betonu musíme klínovitě rozšířit a vyčistit. Nedostatečně přilnavé části betonu (znějící při poklepu dutě) odstraníme a obnaženou ocelovou výztuž očistíme, nejlépe otryskáním, a natřeme antikorozním nátěrem, např. Balakrylem Antikor. Praskliny a menší díry vyplníme speciálním pružným tmelem. Pro hrubé vyspravení a vyplnění chybějících částí betonu se používají např. polymercementové směsi.

U nenarušeného betonu postačí mechanické očištění, případně důkladné odstranění odbedňovacích přípravků.

Štětcem, nebo válečkem?

Pro nanášení penetračních a základních nátěrů použijeme štětec nebo štětku, to proto, aby se nátěr dobře vtlačil do porézního podkladu. Pro nátěry dalších vrstev Balakrylem Beton je rychlejší nanášení válečkem nebo stříkáním.